نمایش 1 - 10 از 609
توجه به جامعه و حکومت آرمانی امام زمان (عج) و تقویت خودآگاهی دینی و احساس زندگی در قامت یک امت ازجمله کارکردهای عملی عاشورا به شمار می‌رود.
بر اساس آیات الهی هدف از تشریع حکم حجاب اسلامی، دست‌یابی به تزکیه‌ نفس، طهارت، عفت و پاک‌دامنی است.
شکست سنگین منافقین در عملیات مرصاد به حیات نظامی این گروه پایان داد و نفرات باقیمانده از ارتش منافقین به پادگان‌های خود در عراق فرار کردند.
انسان عصر غیبت باید دارای شناخت بصیرتی رست و درخشان باشد تا بتواند اعتقاد به‌حق را حفظ کند و در برابر هر پیشامدی پایدار باشد.
اربعین یکی ار بهترین توفیقاتی است که در عصر ما بهره مند از فوز عظیم آن هستیم ، و در مقابل نقطه عطف مقابله با دشمنانی است که به قدرتهای پوشالی خود دل بسته اند
دفاع مقدس درس‌های زیادی برای ملت ما داشت و باید هر آنچه در جنگ رخ داده برای نسل جوان تبیین شود.
آقایان مسئول،اگر می ترسید پست تان را از دست بدهید بهتر است از دست بدهید تا اینکه در مقابل شهیدان و ایثارگران سرافکنده باشید.
امام حسین علیه السلام متاثر از حادثه نیست بلکه او خود حادثه را تحت تاثیر قرار داده و آن را به مکتب تبدیل نموده است وهرگز ذره ای پا از مرز های اخلاقی و انسانی فراتر نمی گذارد.
روانبخش صادقی نوشت:اصحاب رسانه در راستای تحقق اهداف عاشورا بخصوص در عصر و زمان ما خوش درخشیدند و با همه ساز و کارهای خود در مقابل هجمه های جنگ‌ سرد دشمنان تا پای جان ایستادند .
با استفاده از آموزه های این مکتب مقدس درس آموز، می توان جهانی سرشار از روابط اجتماعی سالم بدون وجود حکومت های ستمگر برای مردم جهان بوجود آورد.

صفحه‌ها